सबै 4 परिणामहरू देखाउँदै
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सन द्वारा मोटेको याकी बन्द
$110.00 - $150.00
मोटी सीधा बाल
$85.00 - $195.00
Coarse Yaki क्लिप इन
$80.00 - $170.00
बल्क-कोरोस-याकी-wm
$85.00 - $155.00

वर्जिन रेमी Coarse Yaki संग्रह

यो बनावट पनि Mink Yaki वा इटालियन याकीको रूपमा भनिन्छ। ती ठूला ठूला कामहरू बिना अनुमतिलाई प्राकृतिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दै आएकाहरूका लागि उत्कृष्ट छ। यो पनि माया गर्नेहरूको लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हो Kinky Straight Blow Out संग्रह तर एक चिकना हेर्न चाहनु हुन्छ। कोर्स Yaki संग्रह जो प्राकृतिक 3b र 3c बाल छ जो एक झटका बाहिर हेर्न वा जो 4A प्राकृतिक कपाल छ र यसलाई सीधा चाहनुहुन्छ संग राम्रो मिश्रण। यो 100% मानव कुंवारी बाल हो।