सबै 5 परिणामहरू देखाउँदै
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सनले 3c 4A प्राकृतिक कपालको लागि केन्की घुमाई कोइली बन्द
$110.00 - $150.00
Coily Hair Extensions
$90.00 - $180.00
मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सनकेकिन्की घुम्ने कोइलीको लागि koils क्लिप इन्स
$105.00 - $190.00
छोटो अफ्रिकी किन्की घुम्न विगकफीको लागि कलर प्राकृतिक कपालहरू मेरो प्राकृतिक कपाल एक्सटेन्सनबाट 4A कपाल संग विग मिश्रण।
$300.00 - $520.00

वर्जिन रेमी कोइली संग्रह

हाम्रो कोइला संग्रहले हाम्रो प्राकृतिक स्वभाव राम्रोसँग मिश्रण गर्दछ जुन 4a बनाएको कपालको कपाल छ। यो संग्रह ब्यान्डिङ, क्लिप-इन्स, विग्स र बल्क (बाहिरिने बालों) मा ब्रेडिङ र क्रसट शैलीका लागि उपलब्ध छ।