सबै 3 परिणामहरू देखाउँदै
किन्की-सीधा-बन्द-wm
$110.00 - $150.00
Perm yaki बाल एक्सटेंशन
$80.00 - $170.00
Yaki क्लिप हेयर एक्सटेन्सन मा
$80.00 - $170.00

वर्जिन रेमी Perm Yaki संग्रह

यो बनावट पनि हल्का याकीको रूपमा चिनिन्छ र हाम्रो दिमागको लागि एक आदर्श म्याच हो जसले बाललाई अनुमति दिन्छ। हाम्रो पनी Yaki संग्रह क्लिप इन्स, बन्डलहरू र ब्रेकहरू वा क्रसट शैलीहरूको लागि थोकमा आउँछ। यो बनावट हाम्रो द्वारा बनाइएको थियो! हामी एक अनुमति संग पनि बुझ्दछौं कि हाम्रो कपाल हड्डी सीधा हुँदैन। यो बनावट सहज रूपमा मिश्रण गर्ने व्यक्तिहरूको साथमा पर्खाल कपाल वा जो तिनीहरूले 3a - 3c प्राकृतिक कपाल टाइप गर्ने छन् जसले यसलाई सीधा पार्ने छन।