نمایش همه نتایج 4
موهای طبیعی مو را که با موهای 3a 3b مو با موهای طبیعی من ترکیب می شوندبستن موهای طبیعی که با بافت موی 3a 3b ترکیب شده است
$110.00 - $150.00
3a 3b پیچ و مهره های پیچیده برای موهای طبیعی3a 3b پیچ و مهره های پیچیده برای موهای طبیعی
$105.00 - $190.00

نوع 3 فرفری Extensions، کلاه گیس و Clip-ins، قلاب دوزی مو

مجموعه Curly ما یکی از محبوب ترین بافت های ما است. این به خوبی با کسانی که به طور طبیعی بافت 3a و 3b بافت فورا ترکیب شده است. مجموعه درختچه ما موجود است در بسته بندی برای دوختن، کلیپ ها، موهای بزرگ، کلاه گیس ها و خیلی بیشتر.